Voor organisaties

Verder wil graag het netwerk uitbreiden door verbinding en samenwerking met organisaties.

Samenwerking door kennis, middelen en scholing te delen kan bijvoorbeeld door:

  • De eigen vrijwilligers attenderen op het scholingsaanbod wat ingezet wordt.
  • Eigen aanbod open zetten voor vrijwilligers uit andere organisaties.
  • Locaties of andere middelen aanbieden.
  • Meedenken over het aanbod.
  • Zitting in de stuurgroep.
  • Eigen vrijwilligers die kennis hebben over bepaalde onderwerp aandragen om workshop, training, presentatie of informatiebijeenkomst te geven.

Meer informatie? Vragen? Neem contactmet ons op via de contactpagina.