Algemene informatie Verder

Verder is het netwerk waar vrijwilligers en organisaties scholing voor en door vrijwillige inzet in Leiden en omstreken afstemt, bundelt en verbreedt.

Binnen Verder participeren vrijwilligers en organisaties samen door het delen van talenten, kennis, middelen, ervaringen en het inzetten van scholing.

Het scholingsaanbod bestaat uit workshops, trainingen, cursussen, informatiebijeenkomsten, presentaties, individuele coaching, MEET-Inn’s. Dit open en, in principe, kosteloos aanbod is voor iedereen die vrijwillige inzet doet of wil gaan doen en wordt door organisaties en vrijwilligers uitgevoerd.

Verder richt zich op alle (potentiële) vrijwilligers uit alle sectoren en heeft als missie ‘Verder brengt vrijwillige inzet verder’!

Het netwerk Verder is een initiatief van de Leidse Vrijwilligers Academie en het Vrijwilligerscollege Leiden. Omdat beide zich de afgelopen jaren al richten op het inzetten van een open vorm van scholing en informatie voor iedereen die vrijwillige inzet doet of wil gaan doen, is er de afgelopen tijd gewerkt aan een basis voor dit netwerk vanuit het principe ‘Samen kom je verder’!

Het netwerk Verder bestaat uit :

  • Een stuurgroep waarin een aantal organisaties en vrijwilligers zitting hebben.
  • Organisaties uit diverse sectoren die aanbod, locatie, middelen kosteloos aanbieden.
  • Vrijwilligers die een aanbod inzetten voor (potentiële) vrijwilligers
  • Maatschappelijke Betrokken Ondernemers die aanbod, locatie, middelen, kennis op vrijwillige kosteloze basis aanbieden.
  • Een klankbordgroep bestaande uit 1 afgevaardigde vrijwilliger van de aangesloten organisaties.
  • Kernteam van coördinerende vrijwilligers.
  • Vrijwilligers met diverse rollen en taken.
  • Werkgroepen en bijeenkomsten voor de actieve vrijwilligers en organisaties die uitvoering geven of verbonden zijn aan Verder .
  • Ambassadeurs.

Benieuwd wat Verder voor jouw organisatie kan bieden? Wil je je aansluiten als organisatie of meer informatie ?  Kijk dan op de pagina voor organisaties.

Benieuwd wat Verder voor jou als (potentiële) vrijwilliger kan betekenen? Kijk dan op pagina voor vrijwilligers en op de agenda.

Verder wordt ondersteund door iDOE.